Huisregels en voorwaarden

Ieder lid accepteert bij het betreden van de trainingsruimte uitdrukkelijk de algemene voorwaarden en de
huisregels van L.A. GYM. Gebruik maken van de trainingsruimte en apparatuur is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid en iedereen dient zich nadrukkelijk te houden aan de geldende huisregels van L.A. Gym

1

Algemeen

2

Veiligheid

3

Kleding

4

Een schone club

5

Gebruik apparatuur

6

Respecteer anderen

Voor vragen of aanmeldingen